top of page
Picture16-1_edited.jpg
3.png
1.jpg
2_edited.png
4.png
IMG_2640_edited.jpg
5_edited.png
Picture40_edited.jpg
IMG_2101.jpg
IMG_2615.jpg

חתימות של מקום - תכשיטים של גיבורים 2 שיקום תל השומר

. הסידרה נוצרה מתוך דפי ספר רישומים שרשמתי במחלקת השיקום הנוירולוגי בתל השומר. הספר מונה כמאה דימויים מינואר 2022. סדרת ה"תכשיטים"  מונה 26 פריטים מודפסים מ-PETG

סרקתי את הדימוי הרישומי, חתכתי אותו בסכין מנתחים, את הקו עיבדתי בעיבוד דיגיטלי בשכבות, והדפסתי במדפסת תלת ממד.

פער עצום קיים בין המראות מעוררי הרחמים והקולות האומללים שפוגש המבקר האקראי במחלקה, לבין תעצומות הנפש, הכוח האדיר והיופי של מתמודדי השיקום (פיזי ונפשי) שאליהם מתוודע רק מי שמתגורר שם תקופת זמן.

אותו מתח קיים גם בפער בין המראות המאתגרים לבין גדלות הרוח והאופטימית של הצוות המטפל.

בתהליך הטרנספורמציה שעוברים הרישומים בהופכם לאובייקטים רציתי להעלות לפני השטח, ולהעביר לחזית את אותו כוח חבוי של המחלקה השיקומית.

האובייקטים הם סמל וסימן. המטרה היא לשאת בכבוד את אותו אובייקט/תכשיט, תג היחידה המובחרת, המדליון,– שיהפכו לפנים הגאות של המחלקה השיקומית במקום המראה המתעתע של הפגום והחלש.

bottom of page