top of page
agina, binyamin.jpg
agina MAIL_ GOOGLEads.jpg
IMG_5287 (1).jpg
IMG_5286 (1).jpg
agina.jpg
agina, binyamin..jpg
agina III.jpg
agina II.jpg
אירית אברמוביץ ושרית קרופקה, עגינה, 2022, מתוך מיצב וידאו (8).jpg
IMG_3480cr.jpg
IMG_3483cr.jpg
IMG_5283.jpg
IMG_5284 (1).jpg
IMG_5282 (1).jpg
IMG_5301.jpg
IMG_5300.jpg
IMG_5298.jpg
ad942978-9206-41cf-b2b3-a4fe7247cf99.JPG
a506bd75-888d-4b40-af2f-93963d5ccb24.JPG
IMG_5096.jpg
IMG_5381.jpg

פרוייקט אוצרות:  "עגינה" מייצב וידאו תלוי מקום 

גלריה בנימין  2022

במיצב מוקרנת עבודת וידאו ממקור אור אחד על מיצב רשתות המשמש מסך רב שכבתי הממלא את חלל הגלריה. 

הדימויים מוקרנים בחלל, נלכדים ע"י הרשתות אבל גם מפעפעים דרכן, גדלים ועוגנים על השכבות הבאות.

הסאונד שמלווה את העבודה בנוי גם הוא שכבות על גבי שכבות, העגינה מוכפלת בחלל ובזמן. 

התערוכה "עגינה" עוסקת במתח שבין זמניותם של דברים לבין היכולת שלנו להשהות אותם

עבודת וידאו הפכה בתהליך משותף למייצב שמותח, מפרק ויוצר מחדש. 

המבקר מוזמן להיכנס לתוך המייצב עצמו, להתהלך בתוכו וגם לעגון .

.עבודת הוידאו היא של האמניות שרית קרופקה ואירית אברמוביץ שעוסקות בצילום ובוידאו

bottom of page