top of page
6.png
Picture2-1.png
3.png
2.png
IMG_4105.jpg
Picture4-1.png
IMG_3156.jpg
IMG_4026-1.jpg
IMG_3920.jpg
IMG_4105.jpg
תכשיטי גיבורים 1.png
4.png
IMG_4098.jpg

חתימות של מקום  - תכשיטים של גיבורים 1 שיקום תל השומר  

סדרת תכשיטי הנייר , עשויים מנייר בצבע כסוף שעליו ריססתי צבע תעשייתי שחור. היא נוצרה מרישום אחד שבחרתי מספר רישומים שרשמתי במחלקת השיקום הנוירולוגי בתל השומר בינואר 2022.

סרקתי דימוי רישומי, חתכתי אותו בסכין מנתחים, והפכתי אותו ליחידה שחוזרת על עצמה, החיבורים ללא הדבקה, רק ע"י שילוב והרכבה של יחידה אחת בשניה, כפי שאפשר לי החיתוך של הרישום. כשכל אחת מרוססת בצבע בנפרד בצורה קצת שונה.

פער עצום קיים בין המראות מעוררי הרחמים והקולות שפוגש המבקר האקראי במחלקה השיקומית, לבין תעצומות הנפש, הכוח והיופי של מתמודדי השיקום שאליהם מתוודע רק מי שמתגורר במחלקה תקופת זמן.

את הפער הזה ניסיתי להמחיש בעבודה, מרישום של רגליים בכיסא גלגלים, נוצרו תכשיטים מוכספים, כתרים לראש, סמלים, צמידי יד ורגל.

מתוך פגיעה פיזית וחולשה נבנו בתהליך סיזיפי עוצמות אנושיות וכמותם גם התכשיטים נבנו בתהליך של חיתוך ובניה מחדש . ויתכן שכשיענדו ינכיחו כלפי חוץ את אותה עוצמה יחודית.

bottom of page