top of page
IMG_8135_edited.jpg
17e754c5-209c-4be4-ab5b-9f239f8d3df6_edi
117c9efe-a006-4c87-84b0-55ba2caa37d3.jpg

"פרויקט זוגי: "סטודיו משותף  

במסגרת "לכודים" 

מיצב בו שני ציורים (אחד שלי והשני של שותפתי לפרויקט מרינה קוטלר) השתקפו במערכת של 12 מראות תלויות, המראות כוונו בצורה בה ההשתקפויות מפרקות את הדימוי הציורי והמערך החדש מייצר חיבורים בין שתי העבודות ומוליד משמעויות ליצירה החדשה

מערך הציורים והמראות התקיים בחלל מוחשך ואת המערך אפשר היה לראות ע"י הצצה מבעד לחרך שיועד לכך בקיר ארעי שנבנה לצורך המייצב.

bottom of page